Menu

 

 

 

  vsebina javne dražbe

 

 

vsebina 2.razpisa

 

ROK: do vključno petka 18. novembra 2016

 

VLOGA:    PDF

                 WORD

 

 

VSEBINA POZIVA

 

ROK - do vključno 26.09.2016 do 15.00 ure v zaprti kuverti na naslov: OBČINA BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Beltinci, s pripisom "PRIJAVA ZA ČLANA NADZORNEGA SVETA KOMUNE BELTINCI d.o.o."

 

 

 

 

namere - k.o. Lipa

vsebina

 

 

 

javni natečaj - DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE v  Občini Beltinci

vsebina

 

 

 

 

 

 

 

Razpis - spodbujanje socialnega podjetništva:       

vsebina razpisa in razpisna dokumentacija  - pdf

razpisna dokumentacija - word

Rok za prijavo (oddaja vlog - obrazci in priloge) je 20.06.2016 do 15.00 ure - po pošti oziroma osebno oddana v vložišču OU.

 

 

... po metodi javnega zbiranja ponudb - k.o. LIPA

 

vsebina javnega razpisa

 

 

Postopek oddaje naročila male vrednosti skladno z 30.a členom ZJN-2:

 

vsebina javnega naročila - pdf

 

vsebina javnega naročila - word

 

 

 

vsebina namere

 

 

 

OBJAVLJAMO   1. JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN:

V S E B I N A

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OU Murska Sobota objavlja odločbo za gospodarstva, kjer redijo dovzetne živali (govedo, drobnico, prostoživeče prežvekovalce vobarah) in ki se nahajajo na območju občin z omejitvami - U K R E P I .

Za študijsko leto 2015/2016 objavljamo razpis za NADARJENE ŠTUDENTE OBČINE BELTINCI

 

 

JAVNI RAZPIS

vsebina razpisa - word

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE

IZJAVA

vloga z izjavo - word

 

 

 

Ponovni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti odprt do 24.09.2015.

 

vsebina poziva

izjava kandidatov

vsebina predloga

 

 

 

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za brezplačno uporabo dela prostorov stare železnine v Beltincih

 

ŠOLSKI LETI 2015/2016 in 2016/2017

 

Razpisna dokumentacija:

 

vsebina dokumentacije - pdf

vsebina dokumentacije - word

 

 

 

Imenovana je Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Občini Beltinci 

 

 

SESTAVA KOMISIJE

 

 

Imenovana je Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Občine Beltinci.

 

 

SESTAVA KOMISIJE

 

 

Občina Beltinci objavlja namero - sklenitev neposredne najemne pogodbe na zemljišču parc. št. 96/1, k.o. Beltinci

 

 

Vsebina namere

 grafika

 

 

Občina Beltinci objavlja - namero - za k.o. Beltinci - parc.št. 2740/6, k.o. 131-Beltinci:

 

besedilo namere z grafiko

Politične stranke in druge organizacIje občanov ter občani Občine Beltinci lahko do 05.02.2015 do 12.00 ure vložijo predloge kandidatov za predsednika, namestnika predsednika, člane in namestnike članov občinske volilne komisije.

Pisne predloge je potrebno poslati na naslov: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,VOLITVE IN IMENOVANJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.

Celotno besedilo poziva je dostopno na oglasni deski v pritličju občinske stavbe, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci ali

...tukaj.... 

poziv-tekst

izjava predsednika / namestnika predsednika OVK

izjava člana / namestnika člana OVK

 

 

 

 

Objavljamo javno naročilo po odprtem postopku za dobavo gasilskega vozila - podvozje in nadgradnja z opremo.

Objavljamo javno naročilo za dnevne prevoze osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2014/2015.

Občina Beltinci objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za zemljišča.

Ponovni javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje v posebno občinsko volilno komisijo – za volitve člana občinskega sveta –predstavnika romske skupnosti.

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo občina beltinci sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2014.

stran 1 od 2

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.