Menu

 

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2015

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2014

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2013

Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Beltinci, ki so bile dne 19.10.2014

Poročilo o izidu rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci dne 05.10.2014

Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti, ki so bile 05.10.2014

Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 05.10.2014

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko naselje "Za Ogradi" v Beltincih

 SKlep o novih cenah zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in objava cenika 

 Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci v letu 2014

 Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2014

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Beltinci

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2014

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družii na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2014 v Občini Beltinci

Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave ešanih komunlanih odpadkov in odlaganja ostankov predelve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Beltinci

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.