Menu

Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2013

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2014

Odlok o rebalansu proračuan Občine Beltinci za leto 2013

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddajanju zemljišč v lasti Obine Beltinci v najem (zakup)

Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci v letu 2013.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Beltinci  

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju  ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 

Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci 

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov kulturnih društev Občine Beltinci 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Beltinci 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Beltinci 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci 

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2012 

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2013

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci 

Odlok o proračunu Občine Beltinci 

Soglasje k določitvi cene storitev pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja te  storitve v letu 2013 v Občini Beltinci. 

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.