Menu

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine beltinci za leto 2012

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2013 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2012 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci. 

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2012

Sklep o določitvi-uskladitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci 

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Beltinci 

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim stvarnim premoženjem Občine Beltinci in pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2012 (sestavni del proračuna Občine Beltinci za leto 2012)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci 

Odlok o občinskih cestah v Občini Beltinci 

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci 

Odlok o gospodarskih javnih službah 

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Beltinci (2004)

Letni program športa v Občini Beltinci

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije 

Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje programov športa v Občini Beltinci-stran v URL: 2701

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev v Občini Beltinci-stran v URL.2695

Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in proektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci-stran v URL. 2692

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v Občini Beltinci-stran v URL. 2685

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2011-stran v URL. 2684

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in k subvencioniranju cene te storitve v letu 2012 v Občini Beltinci.

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci.

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci.

Odlok o občinskih taksah v Občini Beltinci

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2012

Popravek Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Beltinci 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci 

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Beltinci 

Odlok o urejanju javne razsvetljave v Občini Beltinci 

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.