Menu

Sklep o uvrstitiv ravnateljice Vrtca Betlinci v plačni razred 

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2012 

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci 

Sklep o pripojitvi Razvojnega sklada Občine Beltinci k Občini Beltinci 

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2011 

Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci 

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Beltinci

Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Beltinci v najem (zakup) 

Obvezna razlaga 2. in 5. alineje drugega odstavka 11. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci 

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Beltinci 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči novorjencem v Občini Beltinci.

Pravilnik o vodenju in izpeljavi postopka ter o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Beltinci

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci 

Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Občini Beltinci 17.6.2011 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih  ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci 03.06.2011

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. 04.04.2011 

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci-Mali rijtar  07.02.2011 

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2011 07.02.2011 

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.