Menu

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2010 

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2011 

Sklep o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Beltinci 

Sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Belltinci zaradi nezdružljivosti funkcije žuana in člana obinskega sveta 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci 

Poročilo o izidu volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti dne 10.10.2010 

Poročilo o izidu redni volitev članov svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci dne 10.10.2010 

Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci, dne 10.10.2010 

Poročilo o izidu drugega kroga rednih volitev župana Občine Beltinci, ki so bile dne 24.10.2010 

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci 

Poslovnik Občinskega sveta Občine Beltinci 

Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljice Javnega vzgojnovarstvnega zavoda Vrtec Beltinci za leto 2009 

Sklep o oblikovanju oddelkov v Vrtcu Beltinci 

Poslovnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Beltinci 

Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci - predstavnika rosmke skupnosti dne 16.05.2010 

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave "Medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana" 

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2010 v Občini Beltinci 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Beltinci 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci 

Odlok o prenosu nalog vodenja postopkov in odločanja o dodelitvi socialnovarwstvenih pomoči Občine Beltinci na Center za socialno delo Murska Sobota 

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Beltinci 

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2010 

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2010 

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.