Menu

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staroev vjavnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci za leto 2009 

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2009 

Pravilnik o določitvi plačil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles, članom drugih občinskih organov in članom svetov ožjih delov v Občini Beltinci 

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Beltinci 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci 

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj obrti in podjetništva 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008 

Pogoji za plakatiranje med volilno oziroma referendumsko kampanjo na območju Občine Beltinci 

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. 

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci 

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Beltinci-Mali rijtar 

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o. 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje poslovne cone Lipovci (območje med avtocesto, železniško progo Murska Sobota-Ormož, cesto Murska Sobota-Beltinci in uvozno cesto za ZRNO-VIT in LEK) 

Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve-pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci 

Odlok o priznanjih Občine Beltinci 

Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil predstavnikov in ustanovitelja javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci 

Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj obrti in podjetništva 

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2008 

Poročilo o izidu naknadnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti dne 17.02.2008 

Razpis naknadnih volitev enega člana Občinskega sveta Občine Beltinci  - predstavnika romske skupnosti 

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.