Menu

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci za leto 2008 

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2008 

Odlok o podelitvi konceisje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci 

Razpis nadomestnih volitev enega člana Občinskega sveta Občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti 

Sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Beltinci 

Sklep o povišanju normativa števila otrok v oddelkih javnega vrtca v Občini Beltinci 

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na območju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeležja v Občini Beltinci 

Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina za geografsko območje Občine Beltinci 

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2007 

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2007 

Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Beltinci 

Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci 

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Beltinci 

Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Beltinci za leto 2007 

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna d.o.o. Beltinci 

Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci, Melinci 

Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Beltinci 

Poročilo o izidu rednih volitev za župana Občine Beltinci 

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.