Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci 

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2005 

Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci 

Odlok o predmetu, pogojih, merilih in postopku za podeljevanje koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Beltinci 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2004 

Odlok o predkupni pravici Občine Beltinci na nepremičninah 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 

Pravilnik o dodeljevnaju socialno varstvenih pomoči v Občini Beltinci 

Pravilnik o pogojih za delo svetniških skupin v Občini Beltinci 

Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci s prostorskimi sestavinami planov 

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Beltinci 

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2006 

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2005 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 2003 

Občina Beltinci

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, tel: (02) 541 35 35, tel: (02) 541 35 53, fax: (02) 541 35 70, e-pošta: obcina@beltinci.si

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.