Menu

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2004 

Pravilnik o dodeljevanj proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci 

Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnost vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci 

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Beltinci 

Odlok o spremembi proračuna Občine Beltinci za leto 2003 

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta  ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Beltinci 

Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta Občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti 

Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Beltinci 

Odlok o uporabi grba in zastave Občine Beltinci 

Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci s prostorskimi sestavinami planov 

Odlok o spremmebah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci 

Odredba o spremembah in dpolnitvah odredbe o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci 

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci 

Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci 

Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci 

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2003 

Razpis volitev enega člana Občinskega sveta Občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti 

Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne komisije Občine Beltinci 

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci 

Odlok o spremembi odloka o oblikovanju volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Beltinci 

Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Beltinci 

Poročilo o izidu volitev za župana Občine Beltinci 

Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2003 

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.