Menu

Odlok o ravnanju s plodno zemljo na območju Občine Beltinci 

Program gospodarnega ravnanja z odpadki v Občini Beltinci 

Poslovnik Nadzornega odbora občine Beltinci 

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Beltinci 

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci 

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Beltinci 

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci 

Odlok o spremembi odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci 

Odlok o sprejetju lokacijskga načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini Beltinci 

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci 

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2001 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljšča 

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota, ki se nanaša na območje Občine Beltinci 

Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Beltinci 

Sklep o razporeditvi sredstev za subvencioniranje kmetijske pridelave hrane iz proračuna Občine Beltinci 

Odlok o zaključen računu proračuna Občine Beltinci za leto 2000 

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna d.o.o. Beltinci 

Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci 

Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Beltinci 

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.