Menu

Poročilo krajevne volilne komisije KS Beltinci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Beltinci 

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Beltinci 

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za KS Beltinci 

Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za nižinski del bivše občine Murska Sobota za občino Beltinci 

Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju bivše Občine Murska Sobota za Občino Beltinci 

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana bivše Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci 

Popravek odloka v odloku o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci 

Odlok o priznanjih Občine Beltinci 

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Beltinci za leto 1997 

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 1997 

Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci 

Odlok o podelitvi koncesije za plinifikacijo v Občini Beltinci 

Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci (Beltinci) 

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Beltinci za leto 1996 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Beltinci 

Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci 

Popravek odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci 

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda Vrtec Beltinci 

Odlok o obvezni uporabi javne kanalizacije v Občini Beltinci 

Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Beltinci 

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci 

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.