V A B I L O

  

AD 1

Zapisnik 13. redne seje OS

Sklepi 13. redne seje OS

Zapisnik 1. dopisne seje OS

Sklepi 1. dopisne seje OS

 

AD 2

Vsebina varnostne ocene 2015 - Občina Beltinci

 

AD 3

 Poročilo PIŠK 2015

Poslovno poročilo PIŠK 2015

Program dela PIŠK 2016

 Predlog sklepa k AD 3: Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil s poročilom o delu  ter poslovnim poročilom PIŠK Murska Sobota za leto 2015 in programom dela PIŠK Murska Sobota za leto 2016 ter daje soglasje k obema aktoma.  

 

AD 4

Poročilo 2015 in Program Pomurske lekarne MS 2016

 Predlog sklepa k AD 4: Občinski svet Občine Beltinci se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2015, programom dela in finančnim načrtom za leto 2016 Pomurskih lekarn Murska Sobota in daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu za leto 2016.

 

AD 5

Letno poročilo 2015 - Vrtec Beltinci

 

AD 6

Poročilo OŠ Beltinci 2015

 

AD 7

Letno poročilo 2015 - OŠ Bakovci - POŠ Dokležovje

 

AD 8

Letni program športa v Občini Beltinci za leto 2016

 

AD 9

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2015 

 

AD 10

Uradno prečiščeno besedilo POSLOVNIKA OS Občine Beltinci

 

 AD 11

 

AD 12

 

 

Priloge - zapisniki delovnih teles OS:

Zapisnik 13. redne seje Odbora za negospodarstvo OS

Zapisnik 7. redne seje Komisije za statutarno pravna vprašanja OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občina Beltinci

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci, tel: (02) 541 35 35, tel: (02) 541 35 53, fax: (02) 541 35 70, e-pošta: obcina@beltinci.si

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.