Menu

Naloga Medobčinskega inšpektorata je nadzor in primerjanje skladnosti ravnanja občanov in pravnih subjektov z občinskimi predpisi.

Delovno področje:

  • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
  • izdajanje odločb v upravnem področju, v primerih, ko mu je z zakonom ali odlokom podeljena pristojnost odločanja,
  • izdajanje odločb in plačilnih nalogov v postopku o prekrških v primerih kršitev zakonskih določb in občinskih predpisov za kar imajo določene pristojnosti v določbah Zakona o prekrških,
  • odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo, katere kršitelj podaja na izdane odločbe o prekrških oziroma plačilne naloge v postopku o prekrških v okviru svojih pristojnosti,
  • nadzor nad izvajanjem vseh drugih zakonov, ki mu podeljujejo pristojnost nadzora,
  • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega nadzora.


V Medobčinskem inšpektoratu je zaposlena ena komunalno-cestna inšpektorica, ki nadzorstvo izvaja v obliki:

  • rednih in izrednih pregledov,
  • kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti,
  • koordiniranih akcij z ostalimi inšpektorati in policijo.

 
Pisne prijave in pobude, s katerimi se stranke obračajo na inšpektorat, morajo biti posredovane na krajevno pristojno občino.

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.