Menu

 OBČINA BELTINCI

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Mladinska ul. 2

9231 BELTINCI

 

mandat 2015-2019

 

sklep o imenovanju komisije

 Zapisnik 1. konstitutivne seje OVK z dne 20.08.2015


 

OBČINA BELTINCI

POSEBNA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

ZA VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI (POVK)

Mladinska ul. 2

9231 BELTINCI

 

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu OS - predstavniku romske skupnosti

 

 ZAPISNIKI IN SKLEPI POVK:

 Zapisnik 6. seje POVK 

 

 Priloge zapisnika:

Sklep o razpisu nadomestnih volitev - objava UL

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve

Sklep o določitvi volišč in območju volišč

 

Zapisnik 7. seje POVK

Zapisnik 8. seje POVK

 

POROČILO POVK - KONČNO - NADOMESTNE VOLITVE 2015

 

 

 


 

KOMISIJA ROMSKE SKUPNOSTI OBČINE BELTINCI:

Sklep oimenovanju romske skupnosti

 Merila - Svet romske skupnosti

 

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

 

 OBVESTILA IN OBRAZCI:

 Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti (LV-3)

Poziv za predlaganje članov volilnih odborov

 Predlog za člana volilnega odbora

Izjava člana volilnega odbora

  

OBČINA BELTINCI

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

Mladinska ul. 2

9231 BELTINCI


 Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti

in Sklep o imenovanju Posebne komisije za sestavo volilnega imenika državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti


 Odlok o oblikovanju volilnih enot za volitve članov OS in župana Občine Beltinci - Ur. list 64/1998)

sprememba odloka (Ur. list RS št. 78/2002)

sprememba odloka (Ur. list RS št. 11/2003)


Odlok o določitvi števila članov  krajevnih skupnosti v Občini Betlici ter določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Beltinci


 Volilni odbori - obvestilo političnim strankam in krajevnim skupnostim


 Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Beltinci


 Sklep o določitvi volišč in njihovih območij

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve pripadnikov romske skupnosti


Sklep o potrebnem številu podpor kandidatom, ki bodo kandidirali s podporo volivcev

Sklep o roku in načinu vlaganja kandidatur

Pogoji za plakatiranje med volilno oziroma referendumsko kampanjo na območju Občine Beltinci


 OBVESTILO - VOLILNI IMENIK DRŽAVLJANOV RS - PRIPADNIKOV ROMSKE SKUPNOSTILokalne volitve 2014 - OPOMNIK - drugi del


  OBRAZCI

Predlog za člana VO

 Izjava člana VO

Izjava o pripadnosti romski skupnosti 

Lokalne volitve - OPOMNIK - drugi del

Obvestilo občinske volilne komisije - 2. krog volitev za župana


    OBRAZCI - podpora kandidaturam

Podpora kandidaturi za župana 

Podpora kandidaturi za člana/članico Občinskega sveta

Podpora kandidaturi za romskega svetnika

 Kandidiranje in obrazci DVK 


  ZAPISNIKI OVK, POVK

Zapisnik 4. redne seje OVK Občine Beltinci in 1. redne seje POVK Občine Beltinci

Zapisnik 2. redne seje POVK Občine Beltinci

Zapisnik 5. redne seje OVK Občine Beltinci

Zapisnik 6. redne seje OVK Občine Beltinci

Zapisnik 3. redne seje POVK Občine Beltinci

Zapisnik OVK o opravljenem žrebanju

Zapisniki OVK Občine Beltinci od 7 do 14


SEZNAMI KANDIDATOV / LIST

Seznam kandidatov za župana

Seznam kandidatov za občinski svet - VE1

Seznam kandidatov za občinski svet - VE2

Seznam kandidatov za občinski svet - VE3

Seznam kandidatov za občinski svet - predstavnik romske skupnosti

Seznam kandidatov za svet KS BELTINCI

Seznam kandidatov za svet KS BRATONCI

Seznam kandidatov za svet KS DOKLEŽOVJE

Seznam kandidatov za svet KS GANČANI

Seznam kandidatov za svet KS IŽAKOVCI

Seznam kandidatov za svet KS LIPA

Seznam kandidatov za svet KS LIPOVCI

Seznam kandidatov za svet KS MELINCI


 

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2014:

POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE BELTINCI dne 05.10.2014

UGOTOVITVENI SKLEP - OVK

POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI, DNE 05.10.2014

POROČILO O IZIDU VOLITEV ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BELTINCI - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI, KI SO BILE DNE 05.10.2014

POROČILO O IZIDU REDNIH VOLITEV ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI BELTINCI DNE 05.10.2014

POROČILO O IZIDU DRUGEGA KROGA REDNIH VOLITEV ZA ŽUPANA OBČINE BELTINCI dne 19.10.2014


 

 

 


 


Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.